Levekårsutvalet delte ut 25.000 kr

Arkivfoto av levekårsutvalet. Egil Ulfstein og Kersti Hasund hadde gått frå møtet og var ikkje med å handsame denne saka.  

Nyhende

To gonger i året deler levekårsutvalet i Ulstein ut pengar til frivillige lag og organisasjonar som har søkt om støtte. Dei har 50.000 kr, som då blir delt ut i juni og november (25.000 kr).