Ulstein formannskap:

Snorrebuda får 120.000 næringsfond-kroner

Snorrebuda Mat og Vinhus AS får 120.000 kroner frå næringsfondet i Ulstein kommune.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Snorrebuda Mat og Vinhus AS søkte om tilskot frå Ulstein næringsfond covid-19 2020 - til investeringar knytt til nytt arrangementtilbod og utviding av restaurantkonseptet.