Stiftinga Bjørndalsfondet blir råka av ei forseinka juridisk vurdering - kommunen vil betale bota

Leiv Bjørndal (t.v.) og John Georg Larsen i Stiftinga Bjørndalfondet har her Bjørndals Minne bak seg. Larsen seier til Vikebladet Vestposten at han set pris på at Ulstein kommune no vil ordne opp for seg - då ei juridisk vurdering rundt eigarskapen til eigedommen er forseinka frå KS Advokatene. Vurderinga skulle eigentleg leggast fram for formannskapet i møtet tysdag.  Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Saka om det tradisjonsrike bygget Bjørndals Minne i Ulsteinvik sentrum har tatt nok ei vending - då det har drege ut i tid å få den juridiske vurderinga frå KS Advokatene - om kven dei meiner er den eigentlege eigaren av Bjørndals Minne.