Hjørungavåg:

Takbeslag på Kongsberg Maritime-bygget lausna i vinden

Her ser ein takbeslaget som lausna frå taket på Kongsberg Maritime-bygget i Hjørungavåg - som følgje av dei kraftige vindkasta torsdag.  Foto: Tove Kvalen Garnes.

Nyhende

Dei sterke vindkasta torsdag - somme i over orkan styrke - har gjort at mange har valt å halde seg inne. Vinden har også ført til øydeleggingar.