Regjeringa vil auke krisestøtta til kulturlivet med 200 millionar

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) presenterte fredag nysalderingar til statsbudsjettet for 2020.   Foto: Jil Yngland/NTB/NPK.

Nyhende

Regjeringa set av ytterlegare 200 millionar kroner på toppen av summen på 900 millionar som skal brukast til koronastøtte for kulturlivet.