Stilte spørsmål ved dei føreslegne budsjettkutta i velferdssektoren:

- Gir meg ei dårleg magekjensle

Berte Holstad Engen, kommunerepresentant for Hareid Høgre - stilte spørsmål ved arbeidet som har blitt gjort i høve budsjettframlegget - og kuttforslaga innanfor velferdssektoren.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Økonomiplanen for 2021-2024 og i det budsjettet for 2021 – var ikkje sett opp som ei politisk sak på sakslista til kommunestyremøtet på Hareid torsdag – anna enn ei orientering ved konstituert kommunedirektør Kariann Bigseth. Men – dette blei ikkje noko av, og fungerande kommunedirektør Kai-Rune Bjørke var ikkje førebudd til å halde ein presentasjon i Bigseth sitt fråvær.