Heimekontor tærer på den psykiske helsa

Heimekontor tærer på den psykiske helsa for mange.   Foto: Shutterstock-Tryg Forsikring.

Nyhende

Bruken av heimekontor har skote i vêret under koronapandemien. Mange er glad for å kunna arbeida heimanfrå, men bruken av heimekontor har også ført til at fleire slit psykisk.