NVE ønskjer betre utgreiing om kvikkleire og fare for flaum

Arkivfoto  Foto: Anne Gry E

Nyhende

Noregs Vassdrags- og energedirektorat fremjar motsegn mot kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 for Hareid kommune.