Desse fem vegprosjekta meiner kommunedirektøren i Hareid at fylket bør prioritere

Holstad: Det er planlagt store endringar av dette området. Arkivfoto  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Fylkeskommunen har bede kommunane om innspel før dei rullerer det tiårige investeringsprogrammet for fylkesvegar.