Foreslår å auke musikkterapeut-stillinga

Nyhende

Leiar i Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, Ottar Kaldhol, skriv i eit brev til ordførar Knut Erik Engh at han har blitt kontakta av både pårørande og andre som kjenner otte for situasjonen for våre medmenneske som no opplever einsemd og stor trong for menneskeleg kontakt, aktivitetar og underhaldning.