Nøgde skuleelevar i Ulstein

arkivfoto frå hausten 2019, då elevar og lærarar ved Ulstein ungdomsskule dansa Bli med-dansen i lag i aulaen på skulen. Dette var før smittevernreglane om avstand slo inn.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

I Ulstein kommune si Kvalitetsmelding for grunnskulen 2019/2020 kjem det fram at elevane verkar veldig nøgde med skulekvardagen sin.