Engasjerte Eidsvik

Inger Mari Eidsvik sit i styret for Pårørandeforeininga på sjukeheimen på Hareid. Mora hennar fekk plass på sjukeheimen for eit år sidan.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

– Det er viktig at det er trygt, både for dei eldre og for oss pårørande, seier Inger-Mari Eidsvik. Engasjementet er lett å høyre, sjølv gjennom telefonen.