Møtte politikarane om omstillingsforslaga i velferdssektoren i Hareid:

- Det er reine kutt som er føreslått

Både tillitsvalde for dei tilsette i velferdssektoren og pårørandeforeininga møtte politikarane i eit dialogmøte tysdag kveld – og var klare på at dei ikkje føler seg tilstrekkeleg involverte i omstillingsprosessen.

  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Det har blitt ei mykje debattert sak, både i avisspaltene og i lokalsamfunnet, at administrasjonen i Hareid kommune i høve budsjettarbeidet har føreslått å fjerne åtte sjukeheimsplassar og gjere seksten plassar om til bukollektiv.