Høgsterett skal behandle barnevernssak frå Ulstein

Har ei mormor rett til å krevje samvær med barnebarnet sitt, som er plassert i fosterheim av barnevernet?

Eg er veldig optimistisk no. Denne kampen har kosta blod, sveitte og tårer

Mormor
Nyhende

Det spørsmålet skal Høgsterett behandle, etter at ei mormor frå Ulstein anka avslaget ho fekk i lagmannsretten like før jul.