Ikkje stemning for å leggje ned sjukeheimsplassar eller dagsenteret

Nyhende

Det var ikkje stemning i Hareid formannskap i dag for å leggje ned åtte sjukeheimsplassar, omgjere 16 institusjonsplassar til omsorgsbustader og leggje ned dagsenteret, som kommunedirektøren har foreslått.