Knapt fleirtal for nye valavlukke

Det vart knapt fleirtal i Hareid formannskap for å bruke 120 375 kr på nye valavlukke og urner.

Valansvarleg: Erlend Friestad meiner det er ei naudsynt investering. 

Nyhende

Framstegspartiet og Høgre reagerte på at formannskapet så tidleg i året må gjere vedtak om slike summar. No er det nettopp ferdige med budsjettarbeidet, ein slik sum burde vore tatt med der. Kommunen er i ein situasjon der dei spinkar og sparer. Dei meinte at ein får nøye seg med det gamle materiellet eit val til.