Kommunen om Sjøsida 2:

– Har fått tilstrekkeleg dokumentasjon

Kommunalsjef Arne Runar Vik fortel at kommunen har hatt møte med utbyggjar og dei som har vore prosjektansvarlege.  Foto: Arkiv/Emily Louisa Millan Eide.

Nyhende

Kommunalsjef Arne Runar Vik opplyser til Vikebladet Vestposten at kommunen for nokre veker sidan hadde eit møte med utbyggjar og prosjekterande/utførande for drøfting av nokre tema knytt til Sjøsida 2.