Positiv til lensmannskontor i Myrvåg

Nyhende

Politiet har sjølv ytra ønske om at dei ønskjer å samlokalisere dei to lensmannskontora i Ulstein og Herøy i Myrvåg. Dei vil framleis ha to lensmenn. Ein for Ulstein og Hareid og ein for Herøy og Sande, men ser fordelar med å samle fleire og få eit større fagmiljø.