Heller legevakt i Hovdebygda enn Ulsteinvik

Kommunedirektør Trond Arne Aglen råder Herøy til å heller inngå samarbeid om legevakt kveld og helger med Søre Sunnmøre legevakt som held til i Hovdebygda, enn å samarbeide med Ulstein/Hareid. (arkivfoto)  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Kommunedirektør i Herøy kommune, Trond Arne Aglen, skriv at Herøy kommune i lengre tid har sett utfordringar med å oppfylle krava til legevaktorganisering på kveld og helger. Akuttmedisinforskrifta har krav til organisering, kompetanse og kvalitet som er kostnadskrevjande å løyse i det eksisterande legevaktsamarbeidet med Sande kommune.