Kvinnedagen 2021: – Pandemien har kasta flaumlys på kjønnsdelt arbeidsmarknad

Deltidsarbeid blir peika på som den største likestillingsutfordringa under koronapandemien. I tillegg har det oppstått utfordringar på heimebane.

Kvinner er i fleirtal i mange av yrka som har vore i frontlinja i kampen mot koronaviruset.   Foto: Jil Yngland/NTB

Nyhende

– Viss eg skal vere optimistisk, håpar eg pandemien har sett søkjelyset på nokre problem ved organiseringa og påskjønningsstrukturane i arbeidsmarknaden og gjort at ein vil ta meir tak i dei, seier forskar Mari Teigen.