Kommunane har tent 6 milliardar på pandemien

Koronapandemien gav kommunane ei ekstrarekning på rundt 14 milliardar kroner i fjor, viser rapport. Samtidig har dei fått 20 milliardar i ekstra midlar.

Kommunane fekk store ekstrautgifter til tiltak som testing og smittesporing i fjor.   Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK.

Nyhende

Det går fram av ein rapport som vart offentleggjord måndag.