Namnet vart Kolbeinhaugane

Ulstein kommune har nytta kantprinsippet. Det vil kome opp skilt som viser kvar ein finn dei ulike husnummera.   Foto: Ulstein kommune

Nyhende

Ulstein kommune fekk inn tre innspel om omadresseringa i Kolbeinhaugane, der Buskedalen og delar av Fløvegen skulle innlemmast i feltet. Men vel å gjennomføre omadresseringa som planlagt.