La hermetikken få ein ny renessanse

Ingenting slår fersklaga mat, men hermetikk kan vere eit alternativ når ein har dårleg tid eller har avgrensa kjøkkenfasilitetar. Boksmat høyrer tradisjonelt derfor hytte- og påskesesongen til, men truleg ikkje like mykje no som før. Men utvalet er sikkert meir variert enn du er klar over.

Gourmetmat frå boks? For dei som vil ha det enkelt, er det iallfall mykje middagshermetikk å velje mellom.   Foto: Illustrasjonsfoto/Terje Pedersen/NTB/NPK.

Nyhende

Hermetikk er mat som ligg i lufttett emballasje, vanlegvis ein metallboks. Innhaldet blir hermetisert ved at boksen blir varma opp til 120 grader i tre minutt.