Har Hareid blitt ein betre kommune?

Sidan sist spørjeundersøking har mellom anna Hadarhallen reist seg.   Foto: Anders Hüttner Pilskog

Nyhende

For to år sidan gjennomførte Hareid kommune ei innbyggjarundersøking. Dei sende ut kort så alle innbyggjarane over 18 i kommunen kunne svare kor godt nøgde dei var med kommunen.