Forslag til nye nasjonalparkar

Miljødirektoratet har levert ei vurdering av moglege nye nasjonalparkar til Klima- og miljødepartementet. Forslaga skal no behandlast vidare av departementet.

Blir Lyngsalpan landskapsvernområde nasjonalpark? Foto: Oddrun Skjermstad 

Nyhende