Foreslår å setje ned fartsgrensa gjennom heile bygda

Flø Grendelag vil ha ned farta på bilane som køyrer gjennom bygda.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Kommunalsjef teknisk meiner Flø Grendalag har sendt inn ein godt gjennomarbeidd søknad om å setje ned fartsgrensa gjennom Flø. han rår difor teknisk utval til å gå inn for å setje ned farta gjennom heile bygda til 40 km/t.