Innbyggjarundersøkinga går ut i postkassene neste veke

Nyhende

Neste veke vil Hareid kommune sende ut postkort til alle husstandar. Alle over 18 år som er innbyggjar i Hareid kommune kan svare. Kommunen ønskjer å kartlegge kor fornøgde innbyggjarane er med å bu i kommunen, er det noko dei saknar, kor fornøgde er det med tenestene til kommunen. Kan noko gjerast betre?