Samfunnstoppar i kø for å spreia leseglede

SLIT MED Å LESA: Stadig fleire unge og unge vaksne slit med å lesa lengre tekstar, og over halvparten av det ungdommane les på fritida er på andre språk enn norsk. Det meiner Forleggjarforeininga er urovekkjande. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB / NPK 

Nyhende

Ei rekkje kjende politikarar og andre samfunnstoppar stiller no opp i ein digital stafett for å spreia bokglede og få fleire til å bli glade i å lesa.