Heimetenesta ber om klesgodtgjersle

Kaldt: Dei tilsette i heimetenesta må sjølve betale for uteklede og sko. No ber dei Hareid kommune gje dei klesgodtgjersle. (illustrasjonsfoto)  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Dei tillitsvalde i Heimetenesta i Hareid har kontakta kommunen for å høyre om det er mogleg å få dekt arbeidstøy.