Kan snart ha ein trafikktryggingsplan

  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Trafikktryggingsplan har vore ein lang prosess for Hareid kommune. Våren 2019 vedtok formannskapet oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan, og utlegging av planprogrammet til offentleg ettersyn. Men i januar 2020 vart planarbeidet sett på vent.