– Arealet er avsett til bustadføremål

Kommunalsjef teknisk, Arne Runar Vik, seier at initiativet frå Nesevegen Eiendom AS er i samsvar med gjeldande regelverk på overordna nivå.

Kommunalsjef: Arne Runar Vik seier at gjeldande plan seier at arealet skal nyttast til bustadføremål, og at der kan førast opp bustadblokk. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Vikebladet Vestposten kontaktar kommunalsjefen for å høyre kor langt prosessen er kome.