– I oppstarten av prosessen

Nesevegen Eiendom svarer at dei er i oppstarten av prosessen.

Oppstarten: Steinar Kulen er styreleiar i Nesevegen Eiendom AS. Dei er i oppstarten av prosjektet. Når dei har noko å presentere vil dei gå i dialog med nabolaget. Arkivfoto: Jorulf Myrene 

Nyhende

Steinar Kulen, som er styreleiar i Nesevegen Eiendom AS, fortel til Vikebladet Vestposten at dei nyleg har bede om oppstartsmøte med Ulstein kommune for å starte regulering av området i enden av Nesevegen.