Motstand på Saunes

– Sju etasjar er altfor høgt på eit hus her

Motstanden på Saunes og Sjøsida er stor mot å få eit sju etasjar høgt bustadhus i nabolaget.

Motstand: Mange møtte opp til bilettaking for å vise motstand mot den planlagde bustadblokka som skal kome på Saunes. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Nesevegen Eigedom As har planar om å rive Mylnå og føre opp ei bustadblokk der.