Evalueringsrapporten er klar

Nyhende

Då Hareid brannvesen og Ulstein Brannvesen inngjekk samarbeid frå 1. januar 2018, vart det bestemt i samarbeidsavtalen at avtalen skulle evaluerast ved politisk handsaming i begge kommunane etter at rekneskapen for det andre heile driftsåret var lagt fram.