Fullvaksinerte på sjukeheimar kan klemme barnebarn

Eldreombod Bente Lund Jacobsen ville ha svar frå helseminister Bent Høie om fullvaksinerte på sjukeheimar òg kan klemme sine næraste. Helsedepartementet opplyser at fullvaksinerte bebuarar på sjukeheim lenge har hatt moglegheit til å klemme. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombodet 

Nyhende

Bent Høie sa førre veke at eldre fullvaksinerte kan klemme ikkje-vaksinerte personar i private heimar. Også eldre på sjukeheim kan klemme nærkontaktar, sjølv om sjukeheimen ikkje er ein privat heim.