Pengar til trivsel i krinsane

Ulstein kommune sette av 200 000 kroner i budsjettet til trivselstiltak i krinsane.
Nyhende

Det har kome inn to søknader på desse pengane, på 50 000 kroner kvar. Haddal IL har søkt om støtte til klubbhuset på Solsida. Idrettslaget er i gang med ei omfattande rehabilitering av klubbhuset, med eit samla budsjett på 749 000 kroner.