Slik vert 17. maifeiringa i år

Russebilkortesje: Desse russane vil, saman med russ i eit 15-tals andre russebilar, ta del i bilkortesjen i Ulstein på 17. mai. 

Nyhende

Trass i koronapandemi vart nasjonaldagen markert i fjor, om enn på litt anna vis enn det vi har vore vane med. Også dette året har ein tydd til nye og kreative løysingar for å få i stand ei feiring.