Ulmatec fekk dispensasjon til å byggje

Nyhende

Ulmatect har søkt Hareid kommune om dispensasjon til å føre opp eit tilbygg til eksisterande bygg. Tilrådinga frå kommunedirektøren var å seie nei til å gje dispensasjon, men ordførar Bernt Brandal (Folkelista for Hareid kommune) hadde eit anna framlegg.