Dobbelt så høg straumpris i første kvartal

Straumprisen i første kvartal i år var veldig høg, samanlikna med fjorårets ekstra låge prisar. Toppen vart nådd i dei kalde månadene januar og februar.

Straumprisane har vore høge på byrjinga av året.   Foto: Illustrasjon/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Den totale straumprisen for hushalda, medrekna avgifter og nettleige, var i gjennomsnitt 120 øre per kilowattime i første kvartal i år, skriv SSB.