Skapte grøn glede for bebuarane i Holsekerdalen 20

Denne veka overleverte Ulstein Rotaryklubb første byggetrinn av ein vakker og tenleg hage – som dei i fellesskap med fleire samarbeidspartnarar har fått laga til glede for bebuarane i leilegheitskomplekset.

Overlevering: Her er eit knips frå då bebuarane og dei tilsette ved Holsekerdalen 20 måndag fekk overlevert den vakre hagen frå Ulstein Rotaryklubb.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

– For oss var det veldig kjekt å kunne bidra til at dei eldre skal få ein betre kvardag. Blomar og fine fargar gjer noko med oss menneske – og det er viktig at vi har det fint rundt oss. Dette var kjempekjekt å få vere med på

Live Kristiansen, Anette Håskjold og Thale Henriksen
Nyhende

– Dette betyr mykje for alle som bur og jobbar her. Vi er enormt takksame, sa Gunn Hofset, soneleiar mellom anna for omsorgsbustadane som Ulstein kommune tilbyr i Holsekerdalen.