Formannskapet ønskte sterkt å finne ei løysing for ny turnhall

Ville ikkje seie ja eller nei på dette tidspunktet.

Turnhalldiskusjon: – Det er vanskeleg å seie kategorisk nei, meinte Hanne Notøy, som gjerne ville ha saka betre greidd ut til kommunestyremøtet. 

Nyhende

På grunn av ein feil kom ikkje saka opp i levekårsutvalet først, der den eigenleg skulle før formannskapet. Men formannskapet valde likevel å handsame saka om avklaring av ny turnhall, for at saka kan kome opp til vedtak på kommunestyremøtet 17. juni. Etter ønske frå Hødd turn.