Ja til rorbuer i Saunesfjøra

Teknisk utval godkjende sju nye rorbuer og bruksendring av fem eksisterande naust.

Teknisk utval godkjende planane om sju rorbuer og bruksendring av fem eksisterande naust.   Foto: Jorulf Myrene

Nyhende

Tiltaket har endra namn frå Klobbneset til Saunesfjøra, i samsvar med tilrådinga frå namnenemnda. Planane har blitt endra for å ta omsyn til merknader. Teknisk utval vedtok samrøystes å godkjenne detaljreguleringa for Saunesfjøra Rorbuer sist revidert 18. mai 2021.