Sa nei til reklameskilt

Teknisk utval ønskjer ikkje at det kjem reklameskilt på Vikholmen Aktivitetshus

Vikholmen: Vikholmen Aktivitetshus fekk nei til å selje reklameplass på husfasaden. (arkivfoto) 

Nyhende

Vikholmen Aktivitetshus har søkt Ulsten kommune om lov til å henge opp reklameskilt på veggen mot vest og sør. Dette som ei inntektskjelde til aktivitetshuset. Tiltakshavar ønskte ei prinsipiell avklaring før dei gjekk ut på marknaden for å skaffe sponsorar.