Det som festar seg i minnet...

kommentar

Ålreite dyr: Det var politikaren Liv Finstad frå Raud Valallianse som i 1983 kom med utsegna «Sauer er ålreite dyr», eit uttrykk som har gått inn i det norske språket. Foto: Martin NH/Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 

Nyhende

Hendingar gjennom eit liv kan brenne seg fast både i bevisstheita og underbevisstheita, som til dømes det forslitne: Kvar var du då Brå braut staven?