Fekk gjennomslag for billegare ferje

Pressefoto 

Nyhende

Framstegspartiet har inngått forlik med regjeringa om Revidert Nasjonabudsjett. Der fekk Frp gjennomslag for betre nettoløn og reduserte ferjeprisar. Frå 1. juli i år skal ferjeprisane ned med 25 prosent over heile landet, både på riks- og fylkesferjene.