Hareid legesenter vil ta imot legar under opplæring

Nyhende

Hareid formannskap gjekk samrøystes inn for at det blir oppretta ei fast kommunal LIS1-stilling så snart som råd.