Opplevde auke i lovbrot

Førre veke var LO sin sommarpatrulje på Søre Sunnmøre. No har dei fullført patruljen i heile fylket.

Frå venstre: Lars Oskar Vik, Kristine Roald, Siri Vik Bakken, Marthe Drabløslid Hjelle, Stian Kvalsund, Kent Rogne, Svein-Ivar Sætre  Foto: LO Møre og Romsdal

Nyhende

Patruljen gjennomførte i alt 296 intervju og manglane fordelte seg slik: