Hareid tilbyr gratis bubilparkering

Her er det laga til for seks bubilar.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Det er no laga til bubilparkering på Indre Hareid. Det er plass til seks bilar. Kvar bubil får tilgang på ein straumboks, og straumen er gratis ut året.