Ulstein kultur- og konferansesenter gjekk med underskot i 2020

Ulstein kultur- og konferansesenter har dei to siste åra gått i minus.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Årsrekneskapen viser at Ulstein kultur- og konferansesenter gjekk med underskot i 2020.