Ekstra gode løyser ikkje sjukepleiarmangel

Faglærte sjukepleiarar er mangelvare i fleire kommunar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK 

Nyhende

Fleire kommunar slit med rekruttering av utdanna sjukepleiarar, trass tilbod om ekstra gode.